Η επαρχία Άνδρου σχηματίστηκε με το Βασιλικό Διάταγμα της 3ης (15) Απριλίου 1833 (ΦΕΚ 12/1833), «Περί της διαιρέσεως του Βασιλείου και της διοικήσεώς του», ως επαρχία του νομού Κυκλάδων και «...συνισταμένη εκ της ομωνύμου νήσου...» με έδρα την Άνδρο.

    Με το Βασιλικό Διάταγμα της 1ης (13) Οκτωβρίου 1834 (ΦΕΚ 4/1835) «Περί του σχηματισμού των δήμων του νομού Κυκλάδων» σχηματίστηκαν οι τέσσερις δήμοι που αποτέλεσαν την επαρχία και ήταν οι εξής :
1. Άνδρου
2. Κορθίου
3. Άρνης
4. Γαυρίου

   

    Το Βασιλικό Διάταγμα της 20ης Ιουνίου (2 Ιουλίου) 1836 (ΦΕΚ 28) «Περί διοικητικού οργανισμού» κατήργησε το διοικητικό σύστημα του 1833 και εισήγαγε το σύστημα των περιφερειακών διοικήσεων και υποδιοικήσεων. Η επαρχία Άνδρου αποτέλεσε ξεχωριστή υποδιοίκηση που ανήκε στη διοίκηση Τήνου.
    Με το νόμο της 22ας Ιουνίου (4 Ιουλίου) 1838 (ΦΕΚ 28) «Περί μεταρρυθμίσεων των διοικήσεων», καταργήθηκε η υποδιοίκηση Άνδρου ενώ η διοικητική της περιφέρεια παρέμεινε στη διοίκηση της Τήνου.
Οι τέσσερις δήμοι που αποτελούσαν την επαρχία Άνδρου, συγχωνεύτηκαν με το Βασιλικό Διάταγμα της 1ης (13) Σεπτεμβρίου 1840 (ΦΕΚ 22) στους εξής τρεις :
1. Κορθίου
2. Γαυρίου
3. Ανδρου

 

 

    Ο νόμος ΚΕ' της 5ης Δεκεμβρίου 1845 (ΦΕΚ 32) «Περί διοικητικής διαιρέσεως του Κράτους» κατήργησε τη διαίρεση σε διοικήσεις και υποδιοικήσεις του 1836 και επανέφερε το νομαρχιακό και επαρχιακό σύστημα του 1833. η επαρχία Άνδρου επανήλθε στην αρχική της σύσταση. Ως έδρα του επάρχου Άνδρου ορίστηκε η Άνδρος με ξεχωριστό Βασιλικό Διάταγμα της 5ης Δεκεμβρίου 1845 (ΦΕΚ 34).
Το Βασιλικό Διάταγμα της 31ης Δεκεμβρίου 1868 (ΦΕΚ 9/1869) «Περί καταργήσεως δώδεκα επαρχείων του Κράτους» κατήργησε το επαρχείο Άνδρου και η διοίκηση της επαρχίας ανατέθηκε στο νομάρχη Κυκλάδων. Με νεότερο Βασιλικό Διάταγμα της 20ης Φεβρουαρίου 1869 (ΦΕΚ 13) ανασυστάθηκε το επαρχείο Άνδρου.

       Με τους νόμους ΒΧΔ' της 6ης Ιουλίου 1800 (ΦΕΚ 136) και ΓΥΛΔ' της 16ης Νοεμβρίου 1909 (ΦΕΚ 282/Α') που αφορούσαν διοικητικές διαιρέσεις του Κράτους η επαρχία Άνδρου διατήρησε τα όρια, τη σύσταση και την έδρα της.

 

    Με το σχέδιο «Καποδίστριας» (Ν. 2539/1997), η επαρχία Άνδρου αποκτά τρεις δήμους :
1. Άνδρου
2. Κορθίου
3. Υδρούσας
    Το πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010), προβλέπει έναν μόνο δήμο, το δήμο Άνδρου με έδρα τη Χώρα, για ολόκληρο το νησί.

 

Λίστα άρθρων

Καιρός

Στιγμές

_3_φωτο.jpg