Από την πρώτη διοικητική διαίρεση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους το 1833 και τις πρώτες δημοτικές εκλογές της επόμενης χρονιάς, μέχρι σήμερα...

    Εκατόν ογδόντα χρόνια αλλαγών, μεταρρυθμίσεων, προσπαθειών διευθέτησης των διοικητικών εκκρεμοτήτων από ξένους και Έλληνες νομοθέτες...

    Εκατόν ογδόντα χρόνια πελατειακών σχέσεων, προεκλογικών υποσχέσεων και μετεκλογικών αθετήσεων...

    Η ιστορία των διοικητικών μεταρρυθμίσεων της χώρας μας είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο συνεχίζει ακόμη και στις μέρες μας να λειτουργεί το ελληνικό κράτος. Διαχρονικός παράγοντας αντιδράσεων και καθυστερήσεων οι επικρατούσες κομματικές συνθήκες και οι προσωπικές φιλοδοξίες.

    Οι «Ανδρίων Χρόνοι» επιχειρούν μια ιστορική καταγραφή της διοικητικής διαίρεσης της χώρας, επικεντρώνοντας στις Κυκλάδες και την Άνδρο. Από το σχηματισμό του νομού Κυκλάδων και της επαρχίας Άνδρου με το Βασιλικό Διάταγμα «Περί της διαιρέσεως του Βασιλείου και της διοικήσεώς του» της 3ης (15) Απριλίου 1833, στο σχηματισμό των τεσσάρων δήμων της επαρχίας Άνδρου με το Βασιλικό Διάταγμα «Περί του σχηματισμού των δήμων του νομού Κυκλάδων» της 1ης (13) Οκτωβρίου 1834, μέχρι τη συνένωση όλων των δήμων και κοινοτήτων του νησιού σ' έναν δήμο με το σχέδιο «Καλλικράτης»...

Ευχαριστούμε τα Γενικά Αρχεία του Κράτους για την πολύτιμη βοήθεια τους στην έρευνά μας.


Βιβλιογραφία: ΓΑΚ - Οθωνικό Αρχείο, «Ιστορικό Διάγραμμα των Δήμων της Ελλάδος 1833-1912» - Ε. Σκιαδάς, «Αρχεία περί της Συστάσεως και Εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων 1836-1939 και της Διοικητικής Διαιρέσεως του Κράτους» - Αλ. Δρακάκης & Στυλ. Κούνδουρος, «Αι Κυκλάδες επί Καποδιστρίου» - Δ. Πασχάλης, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, Αρχείο Εθνικού Τυπογραφείου.

Λίστα άρθρων

Καιρός

Στιγμές

_ΠΑΡΑΠΟΡΤΙ_φωτο.jpg